Az érett és egészséges hit

Szoktál gondolkodni azon, hogy milyen az érett, az egészséges hit? Fejben ott vannak a kisebb-nagyobb célok, de mi felé akarjuk segíteni a fiatalokat folyamatosan?

A Koinónia Kiadó és a TIREKIFI által készített Miért nem hiszek már című könyv végén megdöbbentő felsorolást találhatunk erről. Az egészséges hit…

Nem magától keletkezik, hanem Szentlélek munkálkodásával, Bibliával való foglalkozással, közösséggel összefüggésben. Tudja, hogy minden ember Istenben és Isten előtt egyenlőképpen értékes. Tudja, hogy mindig tovább fejlődhet az Istennel, másokkal és önmagával való kapcsolatokban. Nem a személyiségben lévő zavarok kompenzálásán vagy elkendőzésén alapszik, hanem pont hogy egyre nyíltabbá válik, és egyre kevésbé szorul önmaga vagy mások áltatására. Támogatja az önálló és kritikus gondolkodást, és egy olyan rendszert alakít ki, ami véd a vak engedelmességtől, de elősegíti a fejlődést. Teret biztosít a reflexiónak és a kételyeknek, amiken keresztül tanulni tud, ezeket nem a bűn jeleinek tartja.

A hit eredeti jelentése szerint valakibe vetett bizalom, és nem az igaznak elfogadott kijelentés(ek) – így szól a könyv egyik legfontosabb mondata. Pedig mennyire sokszor szeretném én is a már megérlelt igazságokat átadni a fiataloknak, elfogadtatni velük, amire eljutottam és ami őket is előre viheti, hiszen magamon tapasztalom, hogy mennyire jó a Biblia iránymutatása, mennyire tápláló az Ige. Miközben beleütközünk abba, hogy a fiatalok Istennel való kapcsolata is valójában a bizalmon alapul, erre épül, amihez kívülről nem igazán férünk hozzá, hogy “helyrerakjuk”.

Nagy kihívás megtalálni a módját – főleg a hagyományosabban értelmezett ifialkalmak keretei között, és megtalálni a szerepünket abban, hogy Isten és a fiatalok közötti bizalom épüljön. Mert az Istennel való kapcsolat mindig egy nagy lelki kockázatvállalást jelent, amiben az értelem, amivel a legtöbbször a hit kérdéseihez nyúlunk, nem tud biztos támpontot adni. Ezért nagyon fontos, hogy készek legyünk nyíltnak lenni a megfelelő mélységben azzal a feszültséggel kapcsolatban, ami a hétköznapi események tapasztalatai és a hit valósága között húzódik.

(Tobias Faix, Martin Hofmann, Tobias Künkler: Miért nem hiszek már című könyve alapján)