Egyetemista lett az ifised?

Beköltözött a koliba és azóta ritkábban látod? Mit lehet ilyenkor tenni?

A lakóhelyükről kollégiumba költözött vagy messzire járó egyetemisták számára sok esetben nem igazán megoldható, hogy hétközi alkalmakra vagy akár hétvégére hazautazzanak az anyagyülekezetükbe, ezért érdemes bátorítani őket arra, hogy kapcsolódjanak be egy hozzájuk közel lévő egyetemi gyülekezetbe.

Az egyetemi gyülekezetek sokszínű célkitűzései lehetővé teszik, hogy minden egyetemista fiatal megtalálja a helyét a közösségben. Egyaránt várják az Istent keresőket és a szolgálni vágyókat egy olyan közegbe, amely vonzó és befogadható a fiatalok számára, de mégis hasonlít a hagyományos református gyülekezetekhez.

Ha lelkészként, vallástanárként, ifivezetőként segítjük az egyetemi gyülekezetek munkáját, akkor a felsőoktatásból kikerülőket könnyebb lesz visszaintegrálni gyülekezeteinkbe.

Milyen károkat okozott az ifjúsági munkában a COVID-19 járvány?

2020-ban egy ökumenikus ifjúságkutatás keretében online kérdőíves módszerrel felmérték a magyarországi protestáns egyházak fiataljainak gyülekezeti kapcsolódását, illetve különböző kérdésekben a tapasztalatukat, véleményüket. E kutatás eredményei közül most egy adatot szeretnénk kiemelni. „A kérdőívet összesen 1356 fiatal töltötte ki. Közülük 201 magát reformátusnak valló egyetemista. Minden tizenkét fiatalból egy (7.96%) azt válaszolta, hogy a koronavírus járvány első hulláma során semmilyen formában nem csatlakozott be istentiszteletbe. Ez a szám a kutatás összadataival is szinte teljesen megegyezik, azaz az aktív gyülekezetbe járó fiatalok kb. 8%-át elvesztettük 2020-ban.”

„Fontos, hogy a következő években a különböző szereplők (egyházvezetők, gyülekezetek, középiskolák, ifjúsági szervezetek és egyetemi gyülekezetek) szorosan együttműködve tegyenek azért, hogy a fiatalok most elszakadt 8%-a visszataláljon egyházunkba, és a kimaradásuk ne legyen permanens, sőt, a közösségekre vágyó fiatalok ez után az ingerszegény és találkozásokban hiányos időszak után még nagyobb számban tapasztalják meg Isten szeretetét az ifjúsági, különösen is az egyetemi misszióban.”

Az idézetek Bedekovics Péter egyetemi lelkész Confessioban megjelent „Árnyéknak és fénynek váltakozása. A református egyetemi misszió (nemcsak) Budapesten” c. cikkéből származnak. Szeretettel ajánljuk elolvasásra, átgondolásra, hogy minél inkább megismerjük és megértsük az egyetemi gyülekezetek céljait és létjogosultságát, hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk is őket szolgálatukban.

(Az ábra forrása: Ökumenikus Ifjúságkutatás 2020)